Audiovisuelle løsninger

Audiens har dedikerte og profesjonelle fagkonsulenter som leverer skreddersydde løsninger til hver enkelt kunde. Vårt AV-team består av 14 personer.

Våre AV-løsninger har høy grad av kvalitet og er brukervennlige. Vårt fokus er at løsningene skal være innovative, men også pålitelige i et langsiktig perspektiv. Våre teknikere har faglig ekspertise med produkter fra blant annet Cisco, Creston, Logitech, Polycom og HP plattform, samt videokonferanse gjennom Teams, Zoom og Pexip.

Møteroms

løsninger

 Veien til optimal AV-løsning

Pålitelige audiovisuelle løsninger til din arbeidsplass. Vi integrerer en rekke ulike teknologier og løsninger, herunder videokonferanse, audiovisuelle løsninger, telepresence, digital signage, touch og interaktive løsninger, videovegger, kontrollrom, presentasjons-systemer, lyd og kontrollsystemer.

Jobben med å designe og integrere samhandlingsteknologi krever kunnskap, erfaring og visjon – I Audiens Group vet vi hva det krever å bygge en arbeidsplass som støtter spesifikke aktiviteter og ønsket arbeidsflyt. AV-teamet består av 14 personer.

Vi bistår våre kunder med å bygge intuitive og smarte løsninger, hvor alle komponenter og systemer er integrert og automatisert.

AV AS A SERVICE

(Ny løsning for

våre kunder)

For kunder kan vi nå tilby en ny løsning kalt AV AS A SERVICE.
Denne avtalen fungerer i korte trekk som følger:

Audiens Group eier alt av all AV utstyr hos kundens HQ.
All AV utstyr blir erstattet hvert femte år – med ny og moderne teknologi.

AV AS avtalen inkluderer en komplett SLA avtale med spesifikke service og brukerstøtte løsninger.

Kunden betaler kun en fikset månedlig sum og får et dedikert support apparat hos oss.

Kontrollrom &

LED-Wall leverandør

Vi leverer også kontrollrom- og LED-vegg produkter. Vår partner, Expromo, er kjent for både høy kvalitet og konkurransedyktige priser.

Multiplattform
løsninger

De fleste kunder bruker i dag MS Teams som primærplattform for sin videokommunikasjon og møtevirksomhet.

Mange ønsker å få laget til gode møterom hvor det skal være mulig å koble seg til videomøter uavhengig av hva slags møteplattform de er invitert til (Teams, Zoom, Google Meet, Pexip m.fl.). I tillegg ønsker de seg at dette skal kunne gjøres gjennom «Link» til videokonferanseløsning» ved å trykke på et touchpanel i rommet for å koble seg til møtet.

Vi har løsningen for dette.

Overordnet løsning – Klient i rommet + BYOD

For å få til denne løsningen vil vi anbefale at det installeres standardbaserte videokonferansesystemer i disse møterommene. Disse må knyttes opp mot en tjeneste og vil da kunne kommunisere mot alle standardbaserte videotjenester/plattformer i hele verden.

Videre vil man trenge en installasjon av en SW-løsning som f.eks. heter “Link til videokonferanseløsning”. Dette er en løsning som kommuniserer både med videosystemene og kundens kalender-/booking-løsning. Denne vil da sikre at videosystemet får beskjed om “hva slags” møte det er invitert til, og således forberede systemet til å ringe til “riktig møte” når brukeren er klar til å trykke på knappen.

Soundlab

Demonstrasjon av etterklangsanlegg og akustiske tilpasninger.

Salgsavdeling

Her jobber fagteamet sammen med teknisk avdeling.

Produksjon

Ved hjelp av moderne prosessteknologi og automatiserte maskiner (CNC) produseres AviNordic møbler.

Montasje

Her settes sammen møbler og klargjøres for utsendelse.

Utleielager

Vår utleiepark betjener alt fra små til mellomstore arrangementer.

Logistikk

Audiens Norge er importør og distributør av lyd og bilde tekniske produkter av ledende produsenter.

Service/Installasjon

I serviceavdelingen utføres alle typer tekniske tjenester av kvalifiserte fagpersoner.

Fotostudio

Fotostudio er spesielt tilrettelagt for produkt og reklame shoot.

Audiens Norge AS

Telefon: 64 83 05 55

Adresse: Industriveien 20A, 2020 Skedsmokorset

Epost: post@audiens.no