Våre lokaler

Audiens Norge har ulike fasiliteter for å best mulig betjene våre kunder og  demonstrere og vise frem våre produkter og tjenester.

Soundlab 1

Audiens har et eget forskningssenter for utprøving, testing og dokumentering av akustiske egenskaper og egenproduserte vegginnredninger (AviNordic) integrert med «Active Acoustic Systems» (AAS)

I 2018 bygde vi vår egen «Soundlab» som er et 230 kvm. avansert rom hvor vi elektronisk kan variere rommets etterklangstid og akustiske egenskaper (grunnakustikk). I Soundlab’n kan vi foreta akustiske målinger ved ønsket frekvensområde, lydtrykk og etterklangstid.  En helt vesentlig del av produktutviklingen er å igjennom akustiske tester kunne dokumentere relevante akustiske egenskaper for vegger og innredninger. Moderne lyd, lys og AV-teknikk skal integreres forent med flott design og ønskede akustiske egenskaper. I Soundlab’n testes, kvalitetssikres og dokumenteres AviNordic produserte løsninger som utvikles av vårt FOU team.

Soundlab’n er i størrelse som et lite kulturhus, en gjennomsnittlig stor kirke eller et stort undervisningsrom, dermed kan vi simulere og teste planlagte installasjoner med utstyr og innredning og dokumentere at løsningen er i henhold til kravspesifikasjoner og prosjektbeskrivelser.

Vi vant frem i konkurransen som leverandør til en ny sal ved Ål kulturhus og hele leveransen til Nye Åsane kulturhus fordi vi kunne simulere og dokumentere løsningen i vår Soundlab. Totalt har vi simulert 4 store installasjoner for leveranse i 2019 og vunnet frem i konkurransen om leveranse av samtlige. I anbudsprosessen for alle de aktuelle leveransene har akustikere, ingeniører og konsulenter involvert i prosjektdesignet kommet til vår Soundlab og målt, testet og vurdert resultat og løsning. Soundlab, vår FOU kunnskap og AViNordic har sammen gitt oss kr. 25 mill. i ordre for 2019.

Soundlab 2

Lanseres September 2020

SOUNDLAB 1

SOUNDLAB 1

SOUNDLAB 1

Demonstrasjonsrom

Lokalet brukes til demonstrasjon av etterklangsanlegg, akustikk plater, lydanlegg og lysanlegg.

Preproduksjon
Artister har mulighet til å leie lokalet til prepdouksjoner før konsertturnéer mm.
Film-TV produksjon
Lokalet egner seg meget godt til film/tv/video produksjoner. Våre kunder er NRK og TV Inter.
Kursvirksomhet

Vår kurs avdeling bruker lokalet til kurs for opplæring i bruk av teknisk utstyr som lyd og bilde. Les mer her

Fotostudio
Hazelnut benytter lokalet til fotoshoot som krever mye, plass takhøyde og trøser.
Konsert/Event

Soundlab’n kan brukes til åpne konsert og event arrangement.

Forskning og utvikling

Her forskes det på utvikling og videreutvikling av produkter tjenester og produkter tilknyttet vår virksomhet. Eksempel kan være: akustikk plater, lyd og bilde design.

Showroom / Møterom

Her vises komplett range av standard produkter fra AviNordic

Salgsavdeling

Her jobber fagteamet sammen med teknisk avdeling.

Produksjon

Ved hjelp av moderne prosessteknologi og automatiserte maskiner (CNC) produseres AviNordic møbler.

Montasje

Her settes sammen møbler og klargjøres for utsendelse.

Utleielager

Sweetpoint Listening har en utleiepark for å betjene små og mellomstore arrangementer.

Varelager

Audiens Norge er importør og distributør av lyd og bilde tekniske produkter av ledende produsenter.

Service

I serviceavdelingen utføres alle typer tekniske tjenester av kvalifiserte fagpersoner.

Fotostudio

Fotostudio er spesielt tilrettelagt for produkt og reklame shoot.

Audiens Norge AS

Telefon: 64 83 05 55

Adresse: Industriveien 20A, 2020 Skedsmokorset

Epost: post@audiens.no

Audiens Lyd/Bilde/Design

Audiens Akustikk/Design

Audiens Service/Installasjon

Sweetpoint Listening

AVINordic

Hazelnut AS